Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki dla osób prywatnych, firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz urzędów państwowych. Tłumaczenia uwierzytelniane urzędowo i zwykłe. Tłumaczenia prawnicze i techniczne. Tłumaczenia ekspresowe. WIĘCEJ ...

Doświadczony tłumacz

Tysiące przetłumaczonych stron dokumentów. Umowy, akty notarialne, wyroki, pełnomocnictwa, oświadczenia, postanowienia, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, stron internetowe. Od 1988 roku zajmuję się tłumaczeniami jako Tłumacz Przysięgły i Techniczny Języka Niemieckiego. WIĘCEJ ...

Jakość tłumaczeń

Wysoka jakość tłumaczeń zarówno w języku polskim jak i języku niemieckim. Wysoki standard merytoryczny i wizualny. Wszystkie dokumenty są odpowiednio formatowane. Tłumaczenie dokładnie odpowiada oryginałowi. Obróbka grafiki dokumentów. Wysoka jakość wydruku. Publikacje elektroniczne PDF. WIĘCEJ ...

Tłumacz solidny i terminowy

Solidne i rzetelne tłumaczenia dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Sprawna obsługa i wykonanie tłumaczenia. Dotrzymanie terminu najwyższym priorytetem. Poufność materiałów i tłumaczeń zapewniona. WIĘCEJ ...

Tłumacz Techniczny Języka Niemieckiego

Jako Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego wykonuję tłumaczenia przysięgłe, zwykłe, prawnicze, biznesowe, techniczne, ekonomiczne, katalogów, prospektów, materiałów reklamowych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na polski w terminach ekspresowych dla firm, instytucji i osób prywatnych. Krótkie dokumenty takie jak akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, zaświadczenia tłumaczę na poczekaniu lub w dniu zlecenia. Więcej informacji ...

TŁUMACZENIA

Urzędowe

Akty stanu cywilnego, dowody rejestracyjne, pełnomocnictwa, oświadczenia, wyroki, postanowienia, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, dyplomy, faktury, karty pojazdów, opinie, akty notarialne.

WIĘCEJ ...

Prawnicze

Umowy spółek, wyroki i postanowienia sądowe, kontrakty, projekty umów, decyzje skarbowe, celne i administracyjne, umowy darowizny i cesji, przeniesienia własności, kupna i sprzedaży, protokoły notarialne, apostille.

WIĘCEJ ...

Techniczne

Dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, instrukcje działania maszyn i urządzeń, karty produktów, specyfikacje techniczne, opisy rysunków technicznych, projekty, operaty, wyceny, wykazy świadczeń budowlanych.

WIĘCEJ ...
DOKUMENTY

Tłumaczenie dokumentów dla osób prywatnych oraz dokumentów i umów dla firm i innych organów państwowych wymaganych w obrocie prawnym.

SPRAWOZDANIA

Tłumaczenie bilansów i sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat oraz dokumentów finansowych w obrocie gospodarczym.

INSTRUKCJE

Tłumaczenie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, instrukcji działania maszyn i instalacji dla firm i przedsiębiorstw.

DOKUMENTACJE

Tłumaczenie dokumentacji technicznych urządzeń oraz instalacji, dokumentacji przetargowych w ramach dofinansowania z dotacji unijnych.